Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da naša škola počinje sa realizacijom Erasmus+ projekta “2050 Not Far Away, Tomorrow!”, u saradnji sa školama iz Španije, Rumunije, Turske i Grčke.

S obzirom na to da imamo puno iskustva u ekološkim projektima, želimo da nastavimo sa tom praksom.
Rast populacije, prekomerna upotreba resursa, klimatske promene, povećanje zagađenja vazduha i širenje bolesti sve više uništava biodiverzitet.
Nemamo vremena za gubljenje, sutra može biti kasno! Aktivnosti će biti usklađene sa ciljevima projekta su inspirisani ciljevima održivog razvoja EU- sprečavanje/zaustavljanje globalnog gubitka biodiverziteta i degradacije ekosistema, pokrenuti promenu u ponašanju kod učenika novim strategijama kako bi mogli da doprinesu globalnoj održivosti, stvaranje održivog programa integracijom kurikuluma, podizanje svesti o značaju lokalnih vrsta osiguravajući očuvanje i održivost biološke raznolikosti, povećanje interesovanja učenika za nauku i pitanja prirode, razvijanje kritičkog mišljenja, podsticanje na promenu potrošačkih navika, podsticanje da stečeno znanje transformišemo u doživotno ponašanje…
Učešćem u projektu učesnici će poboljšati i svoje jezičke i IKT veštine, izbliza upoznati različite kulture i steći nove prijatelje.
Projekat će se realizovati naredne dve godine, a rezultati će biti vidljivi zauvek!