Škola je partner u projektu “Health and learning environment-from passive to active learning”. Koordinator je škola iz
Danske, osim naše škole partneri su škole iz Turske i Italije. Danska škola je osmislila i počela da implementira SUUS
kocept, koji ima za cilj prihvatanje zdravih životnih navika i razvijanje svesti za važnost fizičkog vežbanja
Želimo da naučimo i implementiramo SUUS koncept, koji su osmislili naši danski partneri i da se fokusiramo na zdravlje
naših učenika kako bi oni u tom procesu razvili i usvojili zdrave životne navike. Kroz redovne fizičke aktivnosti, škola
promoviše koncept zdravlja i utiče na kvalitet navika u učenju. Formiranjem zdravih životnih navika, učenici jačaju svoje
fizičko i mentalno zdravlje, uče da se suočavaju sa stresnim situacijama, čuvaju emotivno zdravlje i lakše se integrišu u
društvenu sredinu. Kroz razne aktivnosti, oni uče i nutritivne vrednosti hrane koja pomaže pravilnom razvoju moždanih
funkcija. Sticanjem zdravih navika, učenici dobijaju konkretne benefite: bolju koncentraciju, postižu bolje rezultate u školi,
upoznaju se sa procesima u telu i šire svoje znanje naučnim činjenicama. Oni uče da analiziraju podatke, razvijaju kritičko
mišljenje i primenjuju naučeno.